REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1030, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827) oraz
AKAPIT 1.
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.mis-z-roz.com
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
A. Operator / Sprzedawca – Adrian Jankowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
AS Innovations Adrian Jankowiak, Krawiecka 3/50, 50-148 Wrocław, NIP 8971749905.
B. Serwis – sklep internetowy Operatora, prowadzony pod adresem internetowym:
www.mis-z-roz.com ; adres e-mail: info@mis-z-roz.com
C. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną,
prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która
poprzez akceptację Regulaminu założyła konto zakupowe.
D. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym
identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
E. Hasło – ciąg o długości przynajmniej 5 znaków alfanumerycznych określony przez
Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się
na Serwis przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w
ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może
być zmienione w ustawieniach Konta. Operator może udostępnić Użytkownikowi
możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach
Serwisu.

F. Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową
o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych
funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i
Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
G. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest
niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, tj.:
posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet,
wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych
lub nowszych wersjach): IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 36) lub
Mozilla Firefox (min. wersja 29) lub Safari (min. wersja 10.8),obsługująca JavaScript,
oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies[MK3]. Aby utworzyć Konto
Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
H. Panel Ustawień Konta – podstrona Serwisu, na której Administrator Konta może
edytować ustawienia Konta.
I. Umowie o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez
Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. W zakresie usług
świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
J. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą będącym
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową tej osoby;
Strona 1 z 6
K. Towar – oferowane przez Sklep misie prezentowe;
L.Regulamin – zbiór postanowień i regulacji określających zasady zakupów w Serwisie

AKAPIT 2.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne Wymagania Techniczne:
A. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych;
B. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania
treści dostępnych w sieci Internet ; 1
C. aktywne konto poczty e-mail.
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest
posiadanie:
A. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail;
B. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych –
oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w
szczególności .pdf, .doc., .docx., .txt, .jpg etc.
3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani
oprogramowania wskazanych w ust. 1.
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
AKAPIT 3.
Składanie zamówienia
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:
A. www.mis-z-roz.com ;
B. lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim.
3. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Klienta i Sprzedawcę wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4.Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży
towarów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią
oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić
formularz, dokonując następujących czynności i podanie danych osobowych:
A. Dodanie produktów do koszyka;
B. Logowanie / zakup możliwy jest też bez logowania;
C. Wysyłka – dane dostawy
• imię i nazwisko,
• adres do korespondencji,
• numer telefonu,
• datę dostarczenia towaru,
• sposób dostawy • wiadomość jaka ma zostać umieszczona na bileciku (opcjonalnie)
• zdjęcie (opcjonalnie);
D. Płatność – dane płatnika;
• imię i nazwisko,
• • adres do korespondencji,
• • numer telefonu,
• • nazwa firmy (opcjonalnie)
• Nr. NIP (opcjonalnie);
E. Płatność za pomocą systemu Przelewy24 lub bezpośredni przelew na numer konta PL44 2490 0005 0000 4500 6952 4821.
6. Klient, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT powinien podać dane
niezbędne do jej wystawienia.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przesyłane przez Sprzedawcę niezwłocznie na
wskazany przez Klienta adres mailowy.
8. Różne, liczne zdjęcia na stronach poświęconym produktom mają charakter ilustracyjny, ozdobny, nie są elementem oferty, nie biorą udziału i nie świadczą w umowie między Sprzedającym, a Kupującym, czego Sprzedający nie zataja, a Kupujący oznajmia, że rozumie ten fakt. Produkty to rękodzieło, niepowtarzalne, wykonywane wg. specyfikacji Kupującego, szczegółowe zdjęcia produktu jaki bezpośrednio znajdzie się w paczce Kupującego można ustalić indywidualnie przed zakupem, w przeciwnym razie decydującą władność w tej materi posiada Sprzedający.
AKAPIT 4.
1. Zamówienie jest realizowane przez Sklep za pośrednictwem firm kurierskich na terenie całej Polski. Preferowaną firmą jest DPD Polska Sp z oo i kupujący musi brać pod uwagę szanse i ograniczenia Sprzedawcy w związku z regulaminem i zasadami korzystania z usług tej Firmy
2. Firma kurierska realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy.
3. Klient ma możliwość osobistego odbioru przedmiotu z w siedzibie Sklepu, wskazując tą metodę dostawy podczas składania zamówienia / nie każdy produkt posiada taką opcję.
4. Koszty przesyłki zakupionego towaru obciążają Klienta. Wysokość tych kosztów jest
przedstawiana Klientowi w trakcie składania zamówienia.
5. Jeżeli sprzedany towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę, Klientowi będącemu
Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu ww. towaru. Za wydanie towaru uważa się
jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu
na wybór przewoźnika przez Klienta.
6. Przesyłki z określoną preferowaną przez Klienta datą doręczenia w sobotę lub w niedzielę lub w każdy inny dzień ustawowo wolny od pracy, zostają wysłane przez Sprzedawcę w sposób umożliwiający firmie kurierskiej doręczenie towaru przed lub niezwłocznie po tej dacie.

7. Sprzedawca nie zaleca zakupów przez Klientów w dni, kiedy doręczenie wymaga, by towar oczekiwał na doręczenie dłużej niż 48 godzin, jednak ostateczna decyzja o zakupie zawsze należy do Kupującego.
AKAPIT 5
Formy płatności
1.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem serwisu Przelewy24.
2.Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie po ich opłaceniu z góry. Zamówienie towaru
musi zostać złożone, a kwota za nie uznana na rachunku bankowym Sklepu najpóźniej
48h przed dostarczeniem zamówienia. Płatności doręczone póżniej mogą spowodować opóźnienie w wysyłce towaru.
3. Zamówienie jest realizowane po weryfikacji płatności. Honorowanymi przez Sklep
formami płatnościami są m.in.:
A. karta kredytowa lub płatnicza;
B. przelew internetowy;
C. przelew dokonany na poczcie lub w banku.
4.Klient akceptuje fakt, że faktura VAT za zamówienie zostanie przesłana mu drogą
elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Fakturę VAT wysłana w
A.formie uważa się za doręczoną skutecznie.

AKAPIT 6
Realizacja zamówienia
1.Sprzedawca nie gwarantuje ani konkretnego dnia dostawy ani konkretnego przedziału
godzinowego dostawy, a określany przez Kupującego preferowany termin doręczenia nie jest gwarantowany. Paczki dostarczane są przez cały dzień roboczy. Określany przez kupującego preferowany termin dostawy nie ma charakteru wiążącego dla stron transakcji, nie jest elementem umowy Kupna-Sprzedaży.
2.Mogą nastąpić opóźnienia w dostawie do dwóch dni roboczych i więcej (kilkanaście dni) w stosunku do określonej przez Klienta daty doręczenia preforowanej, w szczególności w okresach blisko świątecznych i świątecznych i w takich dniach jak np.: Dzień Babci,
Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, Sylwester. Ryzyko wystąpienia opóźnień w doręczeniu we wspomniane dni i w dni zwyczajowo uznawane za podobne dla naszej kultury do wspomnianych jest bardzo wysokie i Klient godzi się z tym ryzykiem dokonując zakupu.
3. Co do niektórych rozmiarów misiów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość tylko odbioru osobistego.
4.Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub
sekretariatu. W przypadku dostawy do miejsca zamieszkania i nieobecności odbiorcy,
przesyłkę może odebrać inna osoba znajdująca się w miejscu zamieszkania odbiorcy.
5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń, umieszczoną przez
Użytkowników na bileciku oraz na przesłanych zdjęciach.
AKAPIT 7
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku
stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez
Operatora drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
2. Ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów oraz ich dostawę, reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę, jeżeli zostaną złożone maksymalnie do 2 dni po dostarczeniu towaru (liczone datą stempla pocztowego). Za wadę nie uznaje się ilość sztucznych róż w produkcie. Klient godzi się z tym faktem podczas akceptacji regulaminu.
3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
A. swoje imię i nazwisko;
B. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję,
datę złożenia zamówienia);
C. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę;
D. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające
skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
towaru.
5.Reklamacje dotyczące zamówionych towarów muszą być składane:
A. drogą pocztową na adres: AS Innovations Adrian Jankowiak Krawiecka 3/50, 50-148 Wrocław, Polska

6.Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu ich otrzymania.
7.W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać od Sprzedawcy albo
dostarczenia kolejnego towaru albo zwrotu całkowitego kosztu zamówienia. Kwota za
zamówienie zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
8.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
AKAPIT 8
Odstąpienie od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymiprzedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

AKAPIT 9
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do
stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
2) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między konsumentem a przedsiębiorcą;
3) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
AKAPIT 10
Postanowienia końcowe
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2.Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu
należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest
nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas
nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera,
przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu w treści odpowiedzi wpisując
tekst “Proszę o usunięcie tego adresu mailowego z bazy”.
3.Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem.
4.Klient zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji o Sprzedawcy w
związku z korzystaniem Sklepu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Sprzedawcy.
5.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu tj. od
dnia 1.03.2019 r.

6.Z ważnych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Sklepu.
Klient zostanie poinformowany o ww. zmianach oraz dacie od której wejdą one w
życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie
www.balonowe.love oraz poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o
wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie na adres e-mail podany przez
Klienta podczas składania zamówienia.
7.Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia gdy informacja o zmianie doszła do Klienta
drogą e-mailową w taki sposób, że Klient mógł się zapoznać z jego treścią.